Arnt Sommerlund

Annonse


Handsfree tredobler stråling

Arnt SommerlundMengden av stråling som går ut fra en mobiltelefon kan øke opp til tre og en halv gang, når du benytter et handsfree-sett, i følge en rapport fra Consumers’ Associoation, det britiske forbrukerrådet.

I en uttalelse fra Conumers Association heter det: Som vist i tidligere tester, er det helt klart at forbrukerne ikke kan stole på at handsfree utstyr reduserer strålingen som når frem til hjernen.»

Påvist allerede i april

Tidligere i år publiserte organisasjonens forbrukermagasin Which? den første artikkelen som viste at strålingen økte med handsfree.

De testet kun to ulike sett, men mente likevel at resultatet var så urovekkende, at de laget en rapport som de sendte til the Stuart Commision, et offentlig utnevnt utvalg som ser på helserisikoen ved mobiltelefoner.

Annonse
Britiske myndigheter fulgte opp Which? sin rapport med en egen undersøkelse som tilsynelatende motbeviste funnene fra den første rapporten.

Fungerer som en antenne

Redaktør Helen Parker i Which? sier den siste undersøkelsen viser at forbrukerne ikke kan stole på at handsfree-sett er tryggere enn vanlige mobiltelefoner.

Grunnen til at settene avgir stråling, er at de fungerer som en antenne, som kan lede strålingen. Men strålemengden varierer med avstanden mellom øret og telefonen.

Which? har også testet annet utstyr som hevder å blokkere stråling. Men det kan heller ikke påvises at dette utstyret faktisk minsket strålingen, i følge det britiske forbrukermagasinet.

Det ble også understreket at man ikke kan påvise om denne strålingen faktisk er skadelig, men det motsatte kan altså heller ikke bevises.

Innebygd skjold kommer

I de aller fleste land pågår det i dag forskning for å finne ut hvorvidt denne type stråling er skadelig.

I tillegg arbeider flere produsenter med å lage mobiltelefoner med innebygd skjold. I USA har debatten om stråling fått mye mer oppmerksomhet, og det ble nylig påbudt at alle mobiltelefoner skulle merkes med deres strålingsnivå.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse