Annonse


Sletting fjerner ingenting

Hvem har ikke hatt filer på sin maskin som de har slettet fordi innholdet var noe uheldig.

Ikke minst hender det man skriver e-post med sensitive opplysninger, som det er nødvendig å fjerne i ettertid. Plutselig viser det seg at noen har funnet frem disse filene.

For en liten stund siden, ble en britisk arbeidstaker sparket på grunnlag av personlig e-post som hun flere uker tidligere hadde fjernet fra sin e-postboks. Det var så visst ingen heksekunst å hente dem opp igjen med rett verktøy.

Fjerner kun pekeren

All informasjon på datamaskinen lagres på noder og ligger i mange ulike lag. Trykker du på delete-knappen fjerner du pekeren til noden og referansen til filen, men for at informasjonen skal slettes må den aktuelle noden overskrives.

Annonse
Det er ditt operativsystem som holder rede på dette og som fjerner pekeren.

Når filen slettes er altså bare referansen til filen som fjernes fra filsystemets “fil-oversikt”.
Inntil den plassen filen tok opp på lagringsmediet blir skrevet over, vil dataene fortsatt eksistere, og det er mulig å hente disse fram med spesialprogrammer

Maskinen har altså fått beskjed om at noden er tilgjengelig for ny data, men det kan gå lang tid før informasjonen faktisk overskrives.

Egen programvare skriver over

– Kort sagt blir området på maskinen tilgjengelig for nytt bruk når man sletter det, men dataene i seg selv blir ikke rørt, forteller avdelingsleder for Datasletting i Ibas, Thor Arne Johansen, til ITavisen.no.

– Men hva skal jeg gjøre dersom jeg har baksnakket sjefen i en mail, og vil være sikker på at den skal forsvinne?

– For å være sikker på at en fil slettes, finnes det en rekke programvare som sørger for dette, og mange av disse er gratis tilgjengelig på nett. Disse små applikasjonene overtar delete-funksjonen. Det går ikke fysisk an å fjerne filen, men man endrer innholdet ved å skrive over det, forteller Johansen.

Hele harddisken kan også slettes

Johansen gjør oppmerksom på at det finnes to ulike typer datasletting. Det ene er omtalt ovenfor, mens den andre typen er å slette hele harddisken.

Dette er hva bedrifter benytter dersom de har følsomt materiale på en maskin de skal kaste eller gi bort, eller i alle fall hva de sannsynligvis burde gjøre.

– Men i dag er det mye slurv når det gjelder sletting av harddisker. I tillegg er det mange som ikke stoler på at informasjonen faktisk forsvinner, sier Johansen.

Han mener det ennå er overraskende få som benytter datasletting. I dag er det mange bedrifter som har sine gamle maskiner i kjelleren på bedriften fremfor å gi dem til skoler og lignende. Det de frykter er nettopp at det fremdeles finnes viktig data lagret på maskinene.

Det gjør det trolig også, men det er fullt mulig å slette ved hjelp av en diskett, men gratis er det ikke.

Gates offer for innbilt sletting

Blant annet i rettssaken mot Microsoft, dukket det opp fire år gamle dokumenter, som inneholdt materiale som Bill Gates trodde var slettet var lenge siden.

I USA fremmer nå en dommer et forslag som sikrer at slettet data faktisk forsvinner for godt. I følge dommer James Rosenbaum i Minnesota, er jo selve hensikten at dataene skal forsvinne når du trykker på delete-knappen.

Rosenbaum mener det er totalt ulogisk å straffe mennesker for ord de aldri hadde intensjoner om å publisere.

Når det i fysisk forstand har forsvunnet, burde det i følge ham ikke lenger eksistere i juridisk forstand. Også i Norge har såkalt slettede filer blitt brukt som bevismateriale av Økokrim

Nedenfor finner du noen av programmene som sletter filer. Etter at disse er installert trenger du ikke selv å gjøre noe aktivt for å fjerne hemmelighetene, men til forskjell fra før blir faktisk innholdet overskrevet når du trykker på delete.

BCWipe MD5

Formilab

Les mer her:Shredders

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse