Annonse


Frisurfer inn på nett

Antallet nettkunder har økt hittil i år. Telenor har vel 548,000 nettkunder i massemarkedet etter tredje kvartal. Her har antallet økt med vel 88.000 i løpet av året.

Ved årsskiftet hadde Telenor 1.826.000 kunder med vanlig telefon. Det har nå sunket til 1.724.000 kunder.

Beholder markedsandelen

Men Telenors markedsandel på fasttelefoni har holdt seg godt gjennom året. Fra 79 prosent ved årsskiftet til vel 78 prosent etter tredje kvartal.

Antall ISDN-kunder har steget fra 1.355.000 ved årsskiftet. Antallet ISDN-abonnenter har steget med 160.000 og har nå landet på 1.513.000 kunder.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse