Annonse


Svenske nettaksjer i skatteskjul

Det viser en gjennomgang av 25 svenske bedrifter fra “den nye økonomien” og inkluderer IT-, reklame- og medieselskap. 19 prosent av aksjene i selskapene er parkert i land som Luxembourg, Sveits, de britiske kanaløyene, skriver Vision Media.

Investorene i Spray Venture, A-Com og Aspiro parkerer flest aksjer i utlandet. Mer enn halvparten av aksjene i disse nettselskapene er registret i Luxembourg.

9 milliarder av totalverdien på de 25 selskapene er registrert i land uten gevinstskatt på aksjer.

(Origo )

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse