umts

Annonse


Avkrefter UMTS-valg

umtsPT har funnet det riktig å sende ut et dementi. Tilsynet viser til oppslag i media om at PT har gjort ferdig sin innstilling om hvem som bør tildeles UMTS-lisens i Norge, og at Samferdselsdepartementet skal være informert om dette . Dette medfører ikke riktighet.

Ikke innstilling klar

«PT har ikke besluttet hvilke av de sju søkerne som skal innstilles, og det er derfor heller ikke laget noen innstilling til Samferdselsdepartementet» heter i den korte meldingen fra PT.

De presiserer samtidig at det er Samferdselsdepartementet som fatter vedtak om tildeling av UMTS-lisenser.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse