Evensen, Gunnar

Annonse


– Teoretisk hastighet uinteressant

Evensen, Gunnar– I disse bredbåndstider er det mange som kommer med store løfter om hvor mye båndbredde de kan levere med sin teknologi.

– Mine bånd er bredere enn dine» er både en barnslig og misforstått diskusjon, for det er ikke båndbredde kundene etterspør, men tjenester, sier adm. direktør Gunnar Evensen i UPC til Telecom Revy.

– Det som sjelden kommer frem i markedsføringen er at hastighetene man opererer med oftest er å oppfatte som teoretiske. Men når vi først snakker om teoretiske hastigheter, er det ingen som slår koaksial-kabler, sier Evensen.

Promilledebatten

En moderne koaksialkabel har en teoretisk maksimalhastighet på nærmere seks gigabits per sekund (gbps), hevder UPC, som peker på at Bredbåndsfabrikkens maksimale hastighet er 200 Mbps – eller 1/30 av koaks – mens Telenors ADSL kun når 4 Mbps – som tilsvarer 6-7 promille av koaks.

Annonse
Det innebærer at UPC-kablene kan skaleres til å transportere data i langt høyere hastighet enn 640 kbps, som er dagens maksimaltilbud til privatmarkedet.

– 640 kilobits per sekund er bare en markedstilpasning. Vi kan uten å foreta noen nye installasjoner hos kunden eller ytterligere oppgradering av kabelnettet skalere kapasiteten i kundenes kabelmodem slik at det kan ta i mot i større hastighet enn 640 kbps.
En av fordelen med koaks er nettopp at hastigheten i kablene kan skaleres uten å gjøre inngrep i selve nettet, sier Evensen.

Asymmetrisk

– Det har i dag ingen hensikt å bygge ut til å transportere signaler med gigabit per sekund ut fra kunden. Vi legger opp til asymmetriske tjenester, hvor kapasiteten inn til kundene er langt større enn kapasiteten ut sier Evensen.

– I praksis deler vi opp frekvensområdene, slik at vi har mer plass til tjenester inn til kundene enn kommunikasjon ut. Men også dette kan vi skalere fleksibelt, sier Evensen.

Teoretisk innebærer dette en maksimal kapasitet på 160 Mbps ut fra kunden og 5.720 Mbps inn. Enda større hastigheter kan også tilpasses.

100 mil fiber

– UPC er i dag størst på bredbånd i Norge. Vi har drøyt 80.000 husstander tilknyttet vårt oppgraderte kabelnett. Av disse er godt over 10.000 telefonikunder og over 10.000 Internettkunder. Overlapping mellom Internett og telefoni er bare 20-30 prosent, sier Evensen.

Aksessnettet er bare siste leddet. UPC har de siste årene lagt et stamnett på 1.000 kilometer fiberkabler i Oslo for å transportere signalene frem til aksessnettene. Dessuten var mange av koaksialkablene lagt i serielle nett, som ble kuttet når ett av leddene falt ut.

Og koaksialkablene har måtte gjennomgå en langt mer omfattende oppgradering enn man opprinnelig hadde trodd.
– I praksis har vi måtte skifte ut all koaksialkabel som ble lagt før 1992. Mye av problemene kundene våre har hatt er at denne jobben har vært tyngre enn vi hadde regnet med, sier Evensen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse