Annonse


Hver tiende IT-deprimert

Informasjons-flommen som kommer fra teknologiske fremskritt er en av de viktigste grunnene til at stressnivået i kontorene stiger, viser en studie fra FN-organet International Labour Organisation.

Studien, som har tatt for seg kontorarbeidere i Finland, Tyskland, Polen, Storbritannia og USA, konkluderer også at den økte takten i globaliseringen, uvettige regler på jobben, overarbeid og usikkerhet om jobbsikkerheten er viktige faktorer som utløser mentale problemer, skriver Reuters.

Depresjonene koster bedrifter dyrt også i kroner og øre, hevder ILO, som kaller rapporten et “varsko”. Depresjoner koster Europa fire prosent av EUs brutto nasjonalprodukt, heter det i rapporten.

Stress og depresjoner er nå den nest mest alvorlige arbeidsrelaterte sykdommen i verden, etter hjerteproblemer, hevder ILO, som presenterer sine konklusjoner på en konferanse i forbindelse med FNs World Mental Health Day tirsdag.

Annonse
Omfanget av forskjellige adferdsvansker, mentale og nevrologiske problemer stiger så kraftig at de vil røve flere liv fra arbeidsplassene enn trafikkulykker, AIDS og vold innen 2020, viser en annen studie gjort av World Federation for Mental Health (WFMH) for samme konferanse.

Kvinner har dobbelt så stor risiko for å få mentale problemer på grunn av jobbrelatert stress enn menn, hevder studien.

Origo

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse