Virusvegg

Annonse


Virustrøbbel i hjemmet

VirusveggGir blaffen i risikoenPå arbeidsplassen er det IT-ansvarlige som tar seg av sikkerheten på maskinparken, og så sant du ikke får inn et vemmelig virus av Melissa-typen, er det sjelden noen grunn til å uroe seg for ødelagte filer og lignende

Men stadig flere er også oppkoblet på nett fra en hjemme-PC, og her finnes det mye slurv og skjødesløshet.

28,7 prosent gir blaffen

Vi antar at mange av ITavisens.no sine lesere er relativt erfarne IT-brukere, men hele 28,7 prosent av dem gir blaffen i både virusprogram og brannmur.

Gruppen som kjører et gratis virusprogram var aller størst. 35 prosent av utvalget har kun et virusprogram som de fikk gratis.

Annonse
17,2 prosent har investert i både brannmur og virusprogram, og 19,1 alltid kjører de sist oppdaterte virusprogrammene.

Vil ikke betale for sikkerhet

Fem prosent var ikke tilkoblet et nett på sin hjemme-PC. Tallene kan tolkes slik at 63,7 prosent ikke er villige til å betale for å beskytte seg mot virus. Totalt deltok 667 stykker i undersøkelsen.

– Med kabeloppkobling og oppkobling via bredbånd, vil det bli vanlig å være på nett 24 timer i døgnet, og da er man også utsatt for eksponering hele denne tiden.

Trenden går mot at stadig flere brukere ikke slår av maskinen, noe som selvsagt vil øke sårbarheten, uttalte seniorkonsulent Stein Møllerhaug i Compaq, i et intervju med ITavisen.no.

Vil bli økt fokus på hjemmemarkedet

Møllerhaug tror at den viktigste trenden de neste årene vil være å mer fokus på å sikre hjemme-PC-en, noe han også karakteriserer som en nødvendighet.

– Tenk hvordan et Melissa-virus kan virke dersom alle PC-er er på nett konstant, uten noen som helst beskytelse. S

elv mener Møllerhaug at det bør og vil bli mer fokus på hjemmemaskinens sikkerhet. Det er ikke bare din egen PC, som kan rammes, men også de maskinene du har vært i kontakt med.
Men som han påpeker; det virker som svært få er villige til å betale for sikkerheten.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse