domenenavn

Annonse


Nå får hver organisasjon 15 navn

domenenavnForslaget innebærer en betydelig oppmyking i forhold til gjeldende navnepolitikk. I hovedtrekk gjelder forslaget at antallet tillatt registrerte domenenavn pr. organisasjon utvides fra ett til 15, og at kravet til tilknytning mellom søker og domenenavnet oppheves.

PT anbefaler videre at det etableres mekanismer for å håndtere overgangen mellom gjeldende og ny politikk. Konkret foreslås loddtrekning som mekanisme for tildeling av navn som søkes av flere når det nye regelverket trer i kraft.

Ingen skjønnsmessig vurdering

Det legges ikke opp til at Norid skal foreta noen skjønnsmessig vurdering av søkers rettmessighet til de navn som søkes, men at man registrerer på grunnlag av søkers egenerklæring om at man er i god tro mht. å respektere tredjemanns rettigheter. Det er foreslått at tildeling vil skje etter et først-i-tid-best-i-rett-prinsipp.

Det er tilstrekkelig med et organisasjonsnummer for å dokumentere retten til domenenavnene, og dette brukes som identifikasjon.

Annonse
Utkastet til ny navnepolitikk inneholdt også et forslag om å oppheve forbudet mot å registrere generelle ord og uttrykk. Denne endringen er allerede gjennomført med virkning fra 4. mai 2000.

Tror 15 vil dekke behovet

Etter gjeldende navnepolitikk er det kun adgang til å registrere ett navn per organisasjon. Det har i lengre tid vært påpekt fra markedets side at en slik begrensning har vært for restriktiv.

Bakgrunnen for at nettopp tallet 15 er foreslått begrunnes i at det vil trolig være høyt nok til at de aller fleste vil få dekket sine behov mht. å registrere sine varemerker o.l, samtidig som en øvre begrensning som ikke er altfor høy, vil virke dempende på domenepirateri

Det legges ikke opp til at privatpersoner skal kunne registrere domener direkte under toppdomenet .no, men at disse henvises til å registrere seg under særskilte underdomener forbeholdt privatpersoner, eksempelvis under kategoridomenet .priv.no som administreres av EUnet Norge.

Les hele dokumentet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse