Annonse


Styr NT med wap

Gøteborg-selskapet Rapid Information har utviklet overvåkingsmodulen Rapid Survey for nettverksstyring.

Systemet bygger på Microsoft Information Server, Europolitans wap-gateway, Oracle8i og Ericssons wap-telefon 320.

I følge Computer Sweden, gjør systemet at en administrator kan utføre visse oppgaver i et Windows NT-nettverk på avstand.

Man kan omstarte en maskin i ett nettverk, starte og stoppe ulike tjenester, lese loggfiler, og kontrollere hvor mye ledig minne som finnes i en maskin. Alt dette kan altså utføre med en wap-telefon.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse