Annonse


Telenor-kjøp for 207 millioner i A-pressen

Kjøpet er strategisk begrunnet.
– Vi valgte å kjøpe oss ytterligere opp i A-pressen etter at en av mediaselskapets større eiere ønsket å selge, sier adm. direktør Stig Eide Sivertsen i Telenor Bredbåndstjenester. .

945.387 aksjer ble kjøpt før børsen åpnet fredag til kurs 220.- kroner.

Tettere samarbeide

– Telenor Bredbåndstjenester mener også det er et betydelig økonomisk potensiale knyttet til de underliggende verdiene i A-pressen, heter det i en melding fra selskapet. Det får mange til å stille seg spørsmål om det kommer endringer.

De tre største eierne i A-pressens blir nå mer like i størrelseTelenor eier fra før av omlag 18 prosent av aksjene i A-pressen.
I august ble det inngått en avtale om distribusjon og utvikling av innhold for bredbåndsnett.

Annonse


Innhold i framtidig nett

– Både det nye aksjekjøpet og rammeavtalen er i tråd med strategien til Telenor Bredbåndstjenester om å ha et sterkt engasjement knyttet til utvikling av innhold for distribusjon gjennom Telenors eksisterende og framtidige bredbåndsnett, heter det i meldingen fra Sivertsen.

Bakgrunnen for rammeavtalen var at begge parter mener at godt lokalt og nasjonalt innhold vil være avgjørende for en rask utvikling av bredbåndstjenester i Norge.

Telenor Bredbåndstjenester er et av fire kjerneområder i Telenor og ble etablert i 1999 i forbindelse med sammenslåingen av forretningsområdene Telenor Satellitt, Telenor TV-distribusjon og deler av elektronisk handel.

Telenor Bredbåndstjenester er den største distributøren av analoge og digitale betal-TV-tjenester i Norden. Forretningsområdet hadde en omsetning i 1999 på rundt 2,8 milliarder kroner.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse