Annonse


USA lokker IT-arbeidere

Tirsdag vedtok både den amerikanske Kongressen og Senatet å øke antall midlertidige visa som kan tildeles faglærte utenlandske arbeidssøkere. Slik vil politikerne hjelpe IT-bedrifter som sårt trenger kvalifisert arbeidskraft.

De midlertidige H-1B-visaene er beregnet på faglært arbeidskraft fra India og andre land.

Demokratene åpner grensene

Nå går forslaget til president Bill Clinton, som ventes å vedta forslaget.
Demokratene i Kongressen og Senatet har lenge ønsket å forenkle innvandringen og å gi amnesti til enkelte grupper av illegale immigranter, men har møtt motstand fra det republikanske flertallet i Senatet. Den pågående valgkampen har åpenbart mildnet republikanerne.

Fra 65 000 til 195 000 i året

Hvis visa-forslaget går igjennom, øker antall visa til kvalifiserte arbeidssøkere til 195 000 per år i de neste tre årene. Ordningen trår øyeblikkelig i kraft.

Annonse
Uten dette tiltaket, ville antall tilgjengelige visa blitt redusert til 65 000.
Arbeidssøkerne må betale en øremerket visa-avgift som skal gå til videreutdanning for amerikanske arbeidstakere. Avgiften ventes satt opp fra 500 til 1000 dollar.

– Flytt ut!

Med sitt forslag om en »konjunkturavgift» på toppen av arbeidsgiveravgiften, kan vel ikke statsminister Jens Stoltenbergs budskap til norsk IT-bransje være klarere: – Flytt ut!

Den omstridte satsningen på IT-Fornebu er åpenbart glemt. Politikerne har også glemt erfaringene fra sin valfart til teknoparadiset Irland:
Allerede i slutten av 60-årene bestemte den grønne øya seg for å satse på IT ved å bygge ut universitetene og senke skattene for utenlandske bedrifter som etablerte seg der.

Og hvis Fremskrittspartiet skulle komme til makten, blir det neppe utdelt flere visa!

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse