Annonse


NMT 900-nettet legges ned

Samferdselsdepartementet og Telenor er enige om at GSM-systemet er et fullgodt alternativ til NMT 900. Det har ført til at departementet har sagt seg villig til å endre Telenors konsesjonsperiode til å gjelde ut februar 2001.

Alle som har NMT 900-abonnment vil få tilbud om kompensasjon eller gunstige vilkår på GSM-abonnement fra Telenor, heter det i en melding fra selskapet.

NMT 900-nettet ble etablert i 1986 for å avlaste NMT 450-nettet. Den opprinnelige konsesjonen gjaldt frem til utgangen av neste år.

– Vårt GSM-nett dekker i dag 96,5 prosent av befolkningen der de bor. Dette er mer enn NMT 900. Dessuten er kvaliteten og tjenestetilbudet for GSM-brukere helt overlegent det vi kan tilby på NMT 900. Dermed er det er ingen tungtveiende grunner til å opprettholde NMT 900-nettet, sier informasjonssjef Jo Heldaas i Telenor Mobil.

Annonse


Økonomisk kompensasjon

Høsten 1998 varslet Telenor Mobil sine NMT 900-kunder om at nettet ville bli lagt ned i løpet av 2001. Salget av nye abonnement ble stanset 1.12.1999. I følge konsesjonsvilkårene har alle som har kjøpt ny NMT 900-telefon mindre enn to år før nettet blir lagt ned, krav på økonomisk kompensasjon.

I tillegg vil alle NMT-900 kunder som henvender til Telenor Mobils kundeservice, eller til en Telenor-forhandler, få tilbud om gratis innmelding som GSM-kunde hos Telenor Mobil, og tre måneders gratis abonnement.

NMT 450 opprettholdes

-Telenor Mobil har ingen planer om å legge ned NMT 450-nettet. Det finnes i dag ingen god erstatning for NMT 450 når det gjelder dekning, og derfor ønsker vi heller ikke å legge ned NMT 450, sier Jo Heldaas.Telenor Mobil har i dag ca. 120 000 NMT 450-kunder.