Tegning toller

Annonse


Netthandel fra utlandet kan bli lettere

Tegning tollerDen høye tollen på pakker har i lengre tid vært gjenstand for kritikk. Næringsminister Grete Knutsen mener at en slik høy avgift hemmer utviklingen av e-handel i Norge.

Knutsen har derfor skrevet et brev til sine kolleger, herrene samferdselsminister Terje Moe Gustavsen og finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen. Hun vil inkalle til et møte slike at de tre departementene kan finne en løsning, skriver Aftenposten.

Stadig mer varer fra utlandet

Utbredelsen av Internett har gjort at stadig flere bestiller småvarer fra utlandet. Tidligere ble pakker under 217 unntatt merverdiavgiften, men i mars 1999 vedtok Stortinget å oppheve beløpsgrensen, for hva som skal unntas avgift.

Opphevelsen førte til merarbeid for Posten, som krever tollbehandlingsgebyr på 120 kroner, i tillegg til merverdiavgiften. Tollvesenet har laget en internettløsning hvor folk gratis kan tollbehandle varene sine, men Posten krever likevel et ekspedisjonsgebyr på 50 kroner.

Post- og Teletilsynet har nå vurdert kostnadene, og konkluderer med at Posten ikke tar mer betalt enn tjenesten faktisk koster.

Annonse