Annonse


Nå kan du bli Magcom-eier

Per Edvin Andresen utviklet prototypen ”Millennium”, en lekker mobiltelefon i magnesium, spekket med tekniske finesser. Konseptet ble senere kjøpt opp av MagCom, og etter det wapland.no erfarer skal deler av kjøpet ha vært finansiert med 19.000 aksjer i det nye selskapet.

Rettsak

Men når Andresen gikk konkurs viste det seg at aksjene sto på en slektning, og ikke på Andresen selv. Bobestyrer i Andresens konkursbo, Wilhelm Klose, mener likevel verdiene av disse aksjene tilhører boet, og dermed ble det rettssak.

Dommen i denne saken er ennå ikke rettskraftig, men etter en avtale mellom Jorunn Andresen og Per Edvin Andresens konkursbo legges nå 8.000 MagCom-aksjer ut for salg gjennom advokat Klose. Prisen er antydet til et sted mellom 350 og 400 kroner per aksje.

Klose sier til wapland.no at han primært ønsker å selge de 8.000 aksjene samlet, men at det kan bli aktuelt å dele aksjeposten i flere enheter. Å selge aksjene enkeltvis vil neppe være praktisk gjennomførbart.

Annonse


Kommer snart…igjen

Når MagCom-telefonen kommer er imidlertid fortsatt like uvisst. I et brev Wapland.no har mottatt fra advokat Wilhelm Klose heter det: ”Ut fra foreliggende informasjon er lanseringen av Magcom-telefonen nær forestående.”

Det forekommer meg at jeg har hørt den visa før?