Annonse


Mer sikkerhetsproblem med bredbånd

I dag er det svært få som har særlig beskyttelse på hjemmemaskinen. Stadig flere har etter hvert installert viruskontroll, mens personlige brannmurer nesten er fraværende.

Dagens brukere lite bevisste

– Den kommende utviklingen inneværer at stadig flere vil være oppkoblet døgnet rundt. Hvordan vil dette påvirke sikkerhetstrendene på hjemmemarkedet?

– Allerede i dag finnes det sikkerhetssvakheter med oppkoblede PC-er i hjemmet. Bare med ISDN er det store problemer, men de er ikke så synlige. Og har PC-en din først vært angrepet spiller det ingen rolle om du får en ny IP-adresse, sier seniorkonsulent Stein Møllerhaug i Compaq, til ITavisen.no.

I dag er to timer på nett per dag vanlig for mange brukere. Det innebærer at man er utsatt for eksponering to timer i døgnet.

Annonse


– Men med kabeloppkobling og oppkobling via bredbånd, vil det bli vanlig å være på nett 24 timer i døgnet, og da er man også utsatt for eksponering hele denne tiden. Trenden går mot at stadig flere brukere ikke slår av maskinen, noe som selvsagt vil øke sårbarheten.

Gjerrige brukere når det kommer til sikkerhet

Møllerhaug tror at den viktigste trenden de neste årene vil være å mer fokus på å sikre hjemme-PC-en, noe som blir mer eller mindre blir fremtvunget.

– De færreste har i dag installert en personlig brannmur, selv om de kunne trengt det. Et problem er brukerne ikke ønsker å betale for dette, men jeg tror salget av private brannmurer vil stige, etter hvert som behovet blir stadig mer prekært. Det vanligste for hjemmemarkedet blir nok programvarebaserte løsninger, da dette er billigst.

Selv har han installert en personlig brannmur, men så karakteriserer han seg selv også som mer paranoid enn folk flest. Få følger imidlertid hans råd om å bruke brannmurer i dag.

Det er neppe mer enn en promille som i dag har personlige brannmurer.

Virus blir neppe færre

Virusangrep er et velkjent problem, og det vil utvilsomt bli satt enda mer i fokus med kommende bredbåndsteknologi

– Tenk deg hvordan et virus som «I LOVE YOU» kan spres hvis alle hjemmemaskiner er kontinuerlig oppkoblet. Effekten av slike virus vil bli mer altomfattende i fremtiden, tror Møllerhaug.

– Virus sprer seg via elektronisk post, og kan nå millioner av brukere i løpet av timer. Svært mange brukere har ikke virusforsvar, og bidrar derved til å spre datavirus.

Hva er en brannmur?

Et system som forhindrer uautorisert tilgang til eller fra et privat nettverk. Brannmuren kan være en maskin- eller programvarebaserte løsninger, eller en kombinasjon. Alle meldinger som kommer utenfra eller innenfra må passere gjennom brannmuren.

Brannmuren kontrollerer alle meldingene, og blokkerer alt som ikke tilfredsstiller det aktuelle sikkerhetsnivået.