Annonse


Nokia med IP for Tetra

Nettet skal være i drift første kvartal til neste år. Det kan også sende IP-pakker for databruk.

Det gir brukerne datatilgang, for eksempel til viktige databaser, mens de er ute i felten.

De nye IP-funksjonene gjør det også lettere å utvikle WAP-tjenester for Tetra.

Astrid kalles det offisielle mobilnettet, som har ansvaret for at belgiske nødhjelps- og sikkerhetsorganisasjoner kan kommunisere. Det brukes også av »utility»-bransjen, og av noen sivile selskap. Astrid eies av belgiske myndigheter.

Annonse


Tetra er en standard, som brukes av organisasjoner med meget sterke krav til kommunikasjon. Det gjelder politi, brann- og redningstjenester, samt elverk, vannverk og lignende tjenester. Ofte brukes det også av transportselskap.

– Astrid er den første operatøren som tar i bruk Nokias unike løsning for IP på Tetra, sier senior visepresdent Kari Suneli i Nokia Networks, og hevder at nettverket vil fungere uten feil.