Annonse


«Nsafe gir ikke falsk trygghet»

«Som Randi Myklebostad sier er Nsafe en selvreguleringsordning.

Det betyr at vi stiller krav og undersøker det som er mulig å se i søknadsprosessen. Bakenforliggende prosesser og konfigurering som ikke er i tråd med retningslinjene oppdages gjennom klager.

Vi krever at butikken skal ha sikret betalingsrutiner og kryptering inn til butikken. Hvis butikkene ikke har dette og kundene opplever at butikkenes systemer er for dårlige kan de klage til Nsafe og vi vil ta aksjon ovenfor butikken og evt. fjerne merket. Har ITavisen.no en klage å komme med finnes klageskjemaet på www.nsafe.no, slik vi informerte om da dere tok kontakt første gang. Vi mottar denne gjerne.

Forøvrig har butikken dere henviser til kontaktet Nsafe og innrømmet menneskelig svikt og de har rettet feilen. Dette beviser at butikkene tar Nsafe alvorlig, og at Nsafe derfor bidrar til økt trygghet!

Annonse


Med andre ord gir ikke Nsafe falsk trygghet. Noe av hovedpoenget med Nsafe er at butikken skal være virkelig og ikke et luftslott – noen man kan få kontakt med og å stille til ansvar. Nsafe har gang på gang vist at vi bidrar til å heve kvaliteten på butikkene både i søkandsprosessen vedr. ting vi kan kontrollere og i etterkant hvis klagesituasjoner oppstår. Slik som også i dette tilfellet.

Dessuten, om betalingsdata blir kjent og misbrukt på nettet kommer som regel kortnummeret fra et helt annet sted enn nettet. Det kommer f.eks. fra taxikvitteringer, minibankuttak mm.

Det viktigste for forbruker er at de er beskyttet gjennom Finansavtaleloven § 34-37.

Butikker og kortustedere bærer i utgangspunktet mye av ansvaret og riskikoen, hvis ikke forbruker har opptrådt uaktsomt. Dårlige betalingstjenester gir kortinnehaver med enda mindre ansvar. Handler man med kredittkort på nettet i Norske butikker som ikke er luftslott (som f.eks. de Nsafe merkede) er risikoen plunder og heft, bruker man betalingskort som belastets direkte på konto øker det graden av ubehagelighet fordi man kan bli uten kontanter noen dager, men man løper ingen større risiko.

Når man ønsker bedre betalingsløsinger er dette fordi det reduserer risikoen for kortutstedere og butikker. Til syvende og sist vil dette bety at prisene ikke påvirkes negativt for forbrukerne og at ubehagelighetene reduserers til et minimum.

Det gjøres oppmerksom på at Nsafe regulerer handelsprosessen ikke markedsføringsprosessen eller betalingsprossen. Nsafe reklamerer heller ikke med at vi gjør handelen sikker, men sikrere. Feil kan skje. Det unike er at forbruker har mulighet til å klage og til å få kontakt med kontraktparten på en lett måte.

Nsafe gir m.a.o ikke falsk tryggehet, men den tryggheten man har utgitt seg for å gi.

Med vennlig hilsen
eforum.no
Agnes Beathe Steen Fosse og Randi Myklebostad