Annonse


Schibsted inn i Basefarm

– Vi går inn på eiersiden fordi vi har stor tro på Basefarm’s forretningside og denne delen av applikasjonsmarkedet, sier Sverre Munck, leder for Schibsteds multimedia-satsing og styreformann i SOL.

Munck sier at Schibsted har høye forventninger til avkastningen, samtidig som de knytter til seg ressurser som er av stor operativ betydning for gjennomføringen av selskapets multimediasatsning.

Basefarm startet opp 1. juli i år, og har siden det knyttet til seg tunge investorer som Televekst og Hunter Management. Schibsted går inn på lik linje med de øvrige investorene og vil dessuten få en plass i Basefarms styre.

Basefarms forretningside er å kombinere automatisering av høyvolum, kompleks internett-drift med tung applikasjonskompetanse, og levere tjenester og produkter til virksomhetskritiske internettsatsinger.