Hopp til navigasjon Hopp til innhold

ePosten skal frem

BERGEN: Gratis epostadresse til alle som vil, sikker elektronisk id og elektroniske betalingstjenester. Dette er første trinn i Postens nye satsning på forbrukerstyrte, elektroniske tjenester.

Posten SDS beregner å bruke 300 millioner kroner på prosjektet.

Det var adm. direktør Per Andersen i Posten SDS som sa dette under åpningen av det 17. IT-Tinget i Bergen onsdag.

Bare å få tjenesten opp å stå vil koste 100 millioner kroner. Først etter 3 – 4 år beregner Posten SDS å kunne tjene penger på satsningen.

Andersen håper at tilbudet vil være så attraktivt at samtlige en million norske internettbrukere vil velge å benytte det.

eAdresse

Alt starter med en elektronisk adresse. [email protected] Etter dette mønsteret vil alle som ønsker det kunne opprette sin personlige eadresse.
eAdressen vil kunne knyttes opp mot en eller flere eksisterende epost-kontoer. Brukeren vil dermed kunne framstå med en permanent elektronisk adresse selv om vedkommende hyppig skifter internett-leverandør. Det vil også være mulig å omadressere post fra en epostkonto til en annen.

Viruskontroll og mulighet for å opprette filtre som siler vekk uønsket reklame, er andre verktøy i epostbudets postveske.

Sikker ID

En sikker elektronisk id vil være koplet opp til hver adresse. Andersen håper at Posten på denne måten vil legge grunnlaget for etableringen av en nasjonal id etter finsk mønster.

Denne elektroniske »kureren» vil blant annet gi kvittering for sending og mottak av meldinger. Den vil dessuten beskytte meldingene mot innsyn, og mot endring av ikke autoriserte personer.

eAdressen vil også ha betalingsmulighet fra dag en.

De tre grunnfunksjonene som utgjør fase 1 i ePosten skal være i drift tidsnok til å sikre at juleposten kommer fram.

I fase to vil tjenesten bli utvidet med funksjonalitet for å sende rekommandert epost, brukerstyrt reklame og elektroniske gruppesendinger.

Mens grunntjenestene i fase 1 blir gratis, i alle fall i oppstartfasen, vil det bli vurdert å kreve abonnementsavgift for de senere tjenestene, ifølge Andersen.