Annonse


Nettet – en kulturgreie

-Det har skjedd en varig endring i folks adferd, sa Arne Krumsvik, adm.direktør og publisher i DB Medialab AS under sitt foredrag under Internet World i dag, onsdag.

Krumsvik, som har fartstid både i SOL og VG, viste til at veksten i antallet nettbrukere er tilnærmet konstant, uavhengig av branjens dagsform på børsene.

Alle mot alle

Når 900.000 nordmenn opplyser at de bruker Internett daglig (Forrester) betyr det at Internett ikke bare er kommet for å bli, men at det får en stadig større plass i våre liv.

Samtidig finnes det enorme mengder informasjon på Internett, og en rekke selskaper sloss om oppmerksomheten.

Annonse


–Før kjempet VG mot Dagbladet. På Internett er det alle mot alle, og det de konkurrerer om er din og min tid.

Hva er bra på wap?

Dersom Krumsvik har rett vil vi snart få nyhetene presentert fra Cola-automaten.

Det som vil skille nettselskapene er hvordan de velger, oppdaterer og presenterer nyhetene sine. Nøkkelen til suksess synes å være tilpasning til ulike format.

-Vi vet hvordan en avisartikkel skal se ut for å få mange lesere, og vi vet hvordan vi skal presentere TV-nyhetene med levende bilder. Men hvordan er en god sak på Palm eller WAP, spurte Krumsvik, før han tilstod at det gikk ett år fra Dagbladet begynte å legge ut nyheter i Palm-format til han som redaktør for første gang leste dem…

Det handler om kultur

Fire av de ti mest besøkte sidene på Internett er basert på aviskonsept. Dette til tross for at avisene i følge Krumsvik tenker alt for tradisjonelt om web.

Han gir Nettavisen æren for å ha tvunget frem den nytenkingen som har vært.

–Det handler ikke om vilje, men om kultur, sa Krumsvik. Han tok til orde for å se med nye øyne på integrering av Internett i eksisterende redaksjoner. Nettsentriske organisasjoner har en annen kultur, og bedre forutsetninger for å lykkes på nett, hevdet Krumsvik.