Annonse


Kjøp doktorgrad på nett

I tilnærmet likelydende brev kommer tilbudene. Det er ikke nødvendig å delta på noe kurs, det er ikke nødvendig å skrive noen oppgaver. Derimot setter »universitetene» pris på livserfaring. Så pass stor pris, at om du betaler godt, så får du et diplom tilbake – med den graden du selv mener du er kvalifisert til, og på det området du selv oppgir.

– Det blir mellom oss og deg hvordan du får ditt vitnemål, fikk nettavisen Wired høre, da de utga seg som interesserte kjøpere. – Det er ikke nødvendig å gjennomføre noen kurs, for vi godskriver deg for din arbeids- og livserfaring. Du kan lovlig kalle deg selv doktor.

God forretning

Og det er blitt god forretning for »diplom-møllene». Amerikanske Seattle Times mener det utstedes verdiløse diplomer for 1.8 milliarder norske kroner årlig.

En av de angivelige lærestedene som tilbyr rask heving av kompentansen er det såkalte Brentwick University. Det er faktisk anerkjent som lærested av organisasjonen ICDE – International Council for Open and Distance Education.

Annonse


– ICDE er en respektert organisasjon med hovedsete i Oslo, og vi fant både NTNU og Norwegian Institute of Technology (!) på medlemslisten for denne organisasjonen, skriver Universitetsavisen på NTNU.
Brentwick er imidlertid suspendert fra lista, og granskes nå nærmere.

Britisk tradisjon lokker

Dette lærestedet ligger angivelig i London, har amerikansk telefonnummer, men pengene skal innbetales til en kypriotisk konto. Brentwick er ett av de rimeligere »lærestedene». Vel 3.200 kroner skal de ta for en grad. Harrington University, som også angivelig befinner seg i London, tar vel 1.400 dollar – vel 12.600 kroner – for et vitnemål. God rabatt 500 dollar – loves ved raskt svar.

– Ser pent ut på veggen

De billigste vitnemålene kommer trolig fra selskapet med det velklingende navnet Cooldegree.com. Her tas det kun 39 dollar – eller vel 350 kroner – for gradene Batchelor, Master og doktorgrad. Områdene eksamenene kan kjøpes varierer fra de ordinære fagområder – til plantepatologi og militær romforskning. Til overmål loves utskriften på sammen type eksklusive papir – som brukes av etablerte lærested.

Eksklusiv moro

– Imponerende å henge på veggen, lover tjenesten, som tilføyer at vitnemålene kun er ment for moro skyld. Så moro at de lover vitnemål fra følgende :

 • Arizona Midland University
 • California Valley State University
 • Drake College
 • Georgia South Technical Institute
 • George Washington State College
 • Metropolitan University of Florida
 • New York City University
 • Northern Michigan State University
 • St. James University West
 • Southwestern State University
 • University of Central Kentucky
 • University of Southern Minnesota
 • University of West England-Bristol
 • West Virginia State University

  NTNU pressemelding