bredb-konv

Annonse


Hvem leverer hva, når og hvor?

bredb-konvNå, like etter at noen få prosent av Norges befolkning har lært seg til å stave ordet bredbånd, er det på tide å stille leverandørene opp mot hverandre.

For om tidligere kommunalminister Odd Roger Enoksen gjorde en forbilledlig jobb og sørget for at ordet bredbånd gikk inn i språket, er det full forvirring om hvilke tilbud som finnes og som kommer på markedet. Det skal vi gjøre noe med.

Denne bredbåndsguiden inneholder i første omgang kun tilbud rettet mot privatmarkedet, seinere kommer vi med en oversikt på bredbåndstilbudet til bedriftsmarkedet

I klar visshet om at det ikke er særlig mange leverandører som har noe produkt klart til privatmarkedet, presenterer vi også de selskaper som er på vei med ett eller annet tilbud.

Annonse


Dette for at folk som er klare for bredbånd, men som egentlig klarer seg fint med ISDN eller modem i dag, selv kan velge å vente til konkurransen øker mot slutten av dette, og begynnelsen av neste år.

Derfor er det viktig å se nøye på opplysninger om når tilbudene kommer, og framfor alt se om det er noen av dem som kommer i retning ditt hus.

Opplysningene i guiden er delvis hentet fra leverandørene selv, og delvis lagt til av oss. I første omgang er vi nødt til å stole på leverandørene, men etter hvert som erfaringene med tilbudene blir rikere, vil vi komme med informasjon og konfrontere leverandørene. Ideen er å sørge for at de skjerper seg og får et søkelys på seg som gjør at de legger seg i selen for å gi best mulig tilbud.

Starten

I vår første utgave av guiden er det seks leverandører som er med. Vi forventer at det kommer til flere selskaper, og da særlig regionale selskaper med tilbud tilpasset sitt lokalmiljø.

Man trenger ikke være økonomiprofessor for å spå at vi vil oppleve en tilsvarende utvikling innenfor bredbånd som andre »nye» bransjer. Først starter en rekke store og mindre selskaper opp, for om noen år å bli slått sammen, oppkjøpt og nedlagt. Følges normal logikk, vil det være færre men større og mer solide aktører på markedet om tre-fem år.

Annonse