Annonse


Garantert båndbredde kun fra egen portal

ADSL-brukere som surfer på Internett må regne med at de mange flaskehalsene ute på nettet reduserer nedlastningshastigheten.

Når Telenor i løpet av høsten kommer med ADSL til privatmarkedet vil portalen bli sentral – i dobbelt forstand.
Ved å etablere portalservere nærmere brukerne vil Telenor kunne garantere nedlastingshastigheter helt opp til 1 Megabit per sekund (mbps) for dem som velger blant portaltjenestene

Dette er mulig fordi Telenor selv har kontrollen over linjene fra portalserverne til forbrukerne, mens dem som vil ut på verdensveven må regne med at alt går tregere – og til dels mye tregere, alt etter hvor mange ledd og flaskehalser kommunikasjonen må gjennom.

Dermed sikrer Telenor sine innholdsleverandører en vesentlig konkurransefortrinn overfor kundene. Telenor har allerede gjort en intensjonsavtale med A-pressen om innhold til portalen. Telenor har også kjøpt seg inn på eiersiden i AS-pressen med 15 prosent, noe NRK har reagert kraftig på.

Annonse