Annonse


Bredbånd har ikke samme teknologi

Easynet har tilbud til de som har visuell sikt til antennene selskapet har satt opp, i første omgang er dette et tilbud til Oslo Vest. De tilbyr bredbånd via radio til privatmarkedet, og har planer om å bygge ut i alle store byer etterhvert.

Easynets tilbud er 1,9 megabit/s, som kan øke til 11 megabit/s seinere. Dette er en delt kapasitet med naboer på samme link. Forskjellen på delt og dedikert kapasitet har vi en egen artikkel om.

Kabelteveselskapene Telenor Avidi og UPC benytter kabelmodemer for å gi folk hurtig Internett. Begge jobber med å oppgradere nettene sine, og begge planlegger i nær framtid for digitaltv og interaktivitet, der et helt nytt kabelmodem, eller rettere sagt en digital multimedie PC (set-top-boks) står sentralt.

I dag er det en todeling av kundene. I de »nye» delene av nettet benyttes bare tv-kabelen, mens i gamle deler uten returkanal, benyttes ISDN eller telefoni til å sende forespørsel ut på Internett.

Annonse


Nedlastingen av sidene går over kabelnettet. Årsaken til at det må gjøres slik, er at kabeltv-nettet opprinnelig ble bygd for å kringkaste fjernsyn fra leverandøren og ut til kunden. I hin hårde dager tenkte man ikke på at data skulle gå andre veien.

Resten av tilbyderne benytter ADSL (asymmetric digital abonnentlinje). Dette er en teknologi som benytter vanlige kobberledninger (telefonledningene) til å sende og motta data. Asymmetrisk, fordi i likhet med kabeltv-nettet får du vesentlig høyere hastighet inn enn ut.

DSL-teknologien har flere utviklingssteg, og forventes å komme opp mot 25-50 megabit/s om noen år. Dette avhenger av avstand fra husstanden til nærmeste sentral.

Etter at Telenor åpnet opp for at andre operatører kan leie kobberledninger, har flere nye tilbydere dukket opp, og flere vil komme. Problemet er at det krever et tett samarbeid med Telenor, som også selvsagt får en del av inntektene fra andres salg av ADSL.

Når Telenor selv kommer på markedet med ADSL, blir det derfor svært spennende å se på prisene de legger seg på. I prinsippet kan Telenor velge å prise sitt tilbud så lavt at konkurrentene ikke får gode nok marginer til å leve, men vi forventer ikke at så skjer i hvertfall ikke i første omgang.

Annonse