Annonse


Frisk helsekrangel

Medisinsk behandling over nett har blitt en populært geskjeft og konkurransen mellom de ulike aktørene har tilspisset seg.

Helsetjenesten Nettdoktor.no sår nå tvil om konkurrent Doktor Online og deres motiver.

Påstår ulovligheter hos konkurrent

– Doktor Online i samarbeid med legemiddelprodusenten Pharmacia reklamerer for reseptbelagt medisin, noe som er klart ulovlig. Reklamen har også en utforming som gjør det vanskelig å se at det dreier seg om redaksjonelt stoff, skriver Nettdoktor.no i en artikkel på sin nyhetstjeneste.

Det Doktor Online har gjort, er å skrive en artikkel om inkontinens, der de omhandler et visst produkt som skal være svaret på problemene. Produktet som omtales i er fra legemiddelprodusenten Pharmacia, som også har synlige bannerannonser hos Doktor Online.

Annonse
I Norge er det ikke lov å reklamere for produkter som er reseptbelagte, og Nettdoktoren hevder at Doktor Online bryter dette.

-I Forskriften om reklame for legemidler, paragraf 1, står det helt klart at enhver omtale av et respeptbelagt legemiddel med bilde, er ulovlig, sier Lindøe, hos Nettdoktor.no. Han mener at det ikke er tvil om at Doktor Online har brutt forskriftene.

Helsetilsynet vurderer situasjonen

– Vi har sett enkelte uheldige sammenblandinger hos de ulike helsetjenestene på nett, noe vi har tatt til etterretning, men vi vil ikke si at noen peker seg ut når det gjelder ulovligheter, sier Frode Forland i Helsetilsynet, til ITavisen.no

Forland mener de ulike aktørene heller burde snakke med hverandre, i stedet for å sette hverandre i bås.

– Er det markedsinteressene som bestemmer de ulike angrepene, eller er dette et reelt problem?

– Det virker i alle fall som om det er et problem for Nettdoktoren. Temperaturen blir i alle fall ikke mindre da dette dreier seg om to konkurrenter, men det er klart vi har sett uheldige eksempler på sammenblanding. Helsetilsynet er opptatt av at de etiske retningslinjene følges, uansett hvilken aktør det dreier seg om, sier Forland.

I redaktør plakaten står det også eksplisitt at man ikke skal koble reklame og redaksjonelt stoff, og at det skal forekomme et klart skille mellom disse.

Hva er reklame?

– Reklame er bestilt og betalt av utenforstående, sier Nils E. Øy, generalsekretær i Norsk Redaktørforbund. Øy påpeker at det finnes mange tilfeller der teksten er i grensesonen til tekstreklame, men det er ikke alltid lett å påvise.

– Det er forskjell på å omtale et produkt i markedsføringsform og gi forbrukerveileding, sier Øy.

Nettdoktoren kan neppe bevise at deres konkurrent bevisst har reklamert for det reseptbelagte produktet, men det er liten tvil om at denne type tjenester lett kan gå i legemiddelindustriens tjeneste.

ITavisen.no gjorde flere forsøk på å komme i kontakt med Doktor Online onsdag.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse