Annonse


Intellinet vil kjøpe svensk selskap

Informations Qvalitet ble etablert 1998, har 56 ansatte og hovedkontor i Jønkøping, og avdelingskontor i Malmø, Växjø og Karlskrona.

Omsetningen i 1999 var på vel 22 millioner svenske kroner, og selskapet hadde en resultatgrad før skatt på fem prosent. Selskapet eies av 23 av de ansatte, heter det i en melding fra Intellinet.

Det svenske selskapet har utviklet produkter innen e-learnings og e-business.

Den endelige prisen er ikke endelig avgjort, og resultatet for ASP-salg neste år vil bestemme denne summen. Men avtalen sier minimum 1.250.000 kroner og maksimum 1.500.000. Betalingen skal skje i form av aksjer i Intellinet.

Annonse


– Når vi nå fundamenterer vår Skandinaviske posisjon er det viktig for Intellinet å dimensjonere sin operasjon i forhold til det markedet vi betjener. Det svenske markedet er og forblir størst i Skandinavia, derfor er det naturlig at dette også gjenspeiler seg i vår satsning, sier arbeidende styreformann Roy E. Pedersen i Intellinet.

Intellinet ASA har med kjøpet av Informations Qvalitet AB en organisasjon på 85 ansatte i Sverige, 70 ansatte i Norge og 26 ansatte i Danmark.

Annonse