Annonse


Telenor søker UMTS i Portugal

Telenors partner er det portugisiske selskapet ONI SGPS som vil være majoritetseier i ONI WAY mens Telenor vil eie 20 prosent. De resterende 20 prosentene vil bli fordelt på strategiske og finansielle partnere.

Seks-sju land

Telenor har dermed sjanser til å få UMTS-lisenser i seks land – foreløpig. Telenor søker alene i Norge, søker sammen med British Telecom gjennom Telenordia i Sverige, er en av ti søkere i Sveits og er nå med på racet også i Portugal.

Dessuten eier Telenor 10 prosent av Viag Interkom som har fått UMTS-lisens i Tyskland. Det regnes også som sannsynlig at Sonofon, den danske mobiloperatøren som Telenor har aksjemajoritet i, vil få UMTS-lisens i Danmark. Hellas, hvor Telenor har en sterk posisjon som medeier i mobiloperatør, er også en reell mulighet.

«Spennende»

– Portugal er et svært spennende marked for oss, og vi er glade for at vi har blitt valgt som partner i dette sterke konsortiet, sier administrerende direktør i Telenor Mobile Communications, Arve Johansen i en pressemelding.

Annonse


– Vi er svært godt tilfredse med å ha fått Telenor Mobile Communications som vår partner, sier Mr. Pedro Norton de Matos, Administrerende direktør i ONI SGPS.
– Denne avtalen vil bidra til gjennomføringen av ONIs telekom-strategi i det portugisiske markedet.

Det er tre eksisterende mobiloperatører med eget nettverk i Portugal TMN, Telecomunicacoes Moves Nacionais SA, heleid datterselskap av Portugal Telecom, med en markedsandel på omlag 45 prosent, Telecel, Telecomunicacoes Pessoais SA, eies 51 prosent av Vodaphone Airtouch, med en markesandel på omlag 37 prosent og Optimus Telecomunicacoes SA, eiet 45 prosent av Sonae group og 20 prosent av France Telecom, med en markedsandel på omlag 18 prosent.

Modent marked

ONI SGPS eies 70 prosent av det portugisiske elektrisitetsselskapet EDP (Electricidade De Portugal), 25 prosent av Portugals største bank, Banco Comercial Portues og 5 prosent av olje- og gasselskapet GALP.

Portugal har en befolkning på omlag 10 millioner og en GDP pr. innbygger på ca. 14.500 USD. Det portugisiske mobilmarkedet er svært godt utviklet med en penetrasjon på om lag 53 prosent. PC-dekningen er ca. 10 prosent og Internett-dekningen ca. 5 prosent.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse