Microsoft

Annonse


Ny infosjef i Microsoft Norge

MicrosoftKristin Innvær Wåle er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI, og harvært ansatt i Microsoft siden 1996. Hun har de siste årene hatt ansvaretfor kommunikasjon med partnere.

Stillingen som informasjonssjef er plassert i Microsofts nye markedsavdeling.

Grunnen til at det opprettes en egen stilling er økt pågang fra omverden, og at selskapet ser behovet for å bygge opp intern kompetanse påsamfunns- og myndighetskontakt, heter det i en melding fra Microsoft Norge.

– IT blir en stadig viktigere del av hele samfunnet, heter det i en melding fra adm. direktør Ole Morten Settevik i Microsoft Norge.

Annonse
– Derfor oppleverMicrosoft hele tiden økende pågang fra medier og omverden. For selskapet erdet svært viktig at vi fortsetter åpenheten og tilgjengeligheten somRakkenes har vært med å utvikle. Dessuten skal alle henvendelser til ossogså i fremtiden behandles systematisk og godt.
Wåle er rett person til åvidereføre denne etablerte kulturen, sier administrerende direktør Ole MortenSettevik i Microsoft Norge.

Kjell S. Rakkenes vil fortsatt være engasjert for Microsoft Norge – som rådgiver.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse