Annonse


Norges raskeste nett

– Erfaringen er at det alltid blir for lite båndbredde i nettverket. Da vi skulle inn i nye lokaler her i Stenersgata var det et mål å slippe å oppgradere nettverket etter kort tid. Nettet skulle takle eventuell framtidig multimedia-produksjon og takle både telefoni, data og fjernsyn.
Vi hadde liten lyst til å måtte bygge nytt nett i 2001, sier IT-direktør Andris Wangensteen i Aller-gruppen, som mener selskapet nå har frihet til å gjøre akkurat det de ønsker i nettverket.

Fiber og kobber

Resultatet ble at Lefdal, som hadde elektroentreprisen i bygget også la opp Volitionfiber-anlegg til hver arbeidsplass, samt et IBM mini-C Gold nettverk, som er i stand til å takle trafikk med en kapasitet på 1 gigahertz.

Dette nettverket er ikke en etablert standard, men Wangensteen håper det blir en standard en dag. I dag benytter Aller kun IBM-nettverket, fiberen er der bare for framtidige behov. Årsaken til at de ikke har tatt i bruk fiberkablene nå, er at utstyret på datasiden foreløpig er alt for dyrt, men også her er prisene på vei nedover.

I dag går den ordinære trafikken med 100 megabit Fast ethernett mot arbeidsstasjonene og Giga ethernett mellom switchene i nettverket, så det er langt igjen til kapasiteten i kobbernettet er utnyttet fullt ut. Det er fjernsyn som tar den største delen av kapasiteten. Aller har tre store parabolantenner på taket, og signalene herfra går ned i datarommet og spres i hele nettverket.

Annonse
– Vi har bygd opp nettet slik at vi ikke trenger å tenke på hvor vi setter fjernsynsapparatene. Flere av våre blader jobber mye med TV, og har også utstyr for å få fjernsyn på PCene, forteller Wangensteen.

Pilotnett

Svein Dahle i Lefdal Telematikk AS forteller at prosjektet med å få Aller på nett har vært et pilotprosjekt både for IBM og Lefdal, og en positiv erfaring de vil få bruk for hos andre kunder.

– IBM og IBMs distributør – Jørgen Holmefjord AS har vært flinke til å følge opp slik at anlegget kunne være operativt ved innflytting. Ellers så hadde vi noen utfordringer med føringsveiene, da disse var forprosjektert, og dimensjonert for mer standardiserte løsninger, men vi klarte likevel å bli ferdig i løpet av fire måneder, sier han og forteller at det er 600 doble punkter og like mange fiberpunkter som de ansatte kan koble seg til hos Aller.

Prosjektledelsen har konsulentselskapet Opak stått for, og sammen med IBM/Holmefjord har de også tatt seg av kvalitetssikring av nettet.

– Det er helt nødvendig å benytte eksterne konsulenter til kvalitetssikring. I et slikt nett har vi ingen mulighet til å skaffe den nødvendige kompetansen selv, sier Wangensteen.

IP-telefoni

Med tele og data i samme nettverk er intet mer naturlig enn at Aller har snust på IP-telefoni. Rundt om på utvalgte arbeidsplasser står i dag Alcatel IP-telefoner som er på uttesting.

– Vi kikket på IP-telefoni allerede i fjor sommer før installasjonen begynte. Tanken var å innføre IP-telefoni i hele organisasjonen, men etter å ha testet litt fant vi at teknologien ikke var moden nok. Nå begynner det å likne på noe, og vi følger spent med på det som skjer innenfor IP-telefoni, sier Wangensteen.

Han forteller at de har testet IP-telefoni fra hjemmekontorene der medarbeiderne kommuniserer via rutere til nettverket på jobben.- Hjemmefra fungerer det helt utmerket med IP-telefoni. Da er det bare å koble til telefonen fra jobben, og det ser ut som du sitter på hovedkontoret, med ditt vanlige internnummer.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse