Annonse


Slik er Ericsson R380

Ericsson har valgt å kalle sin nye telefon for en ”Smart phone”. Det er sikkert riktigere enn å kalle den for en PDA-telefon, selv om den unektelig har de fleste funksjoner du trenger på en PDA.

Hva trenger du?

Om R380 kan erstatte en PDA er selvsagt helt avhengig av hvile applikasjoner du trenger. R380 har alle PIM-funksjonene (Personal Information Manager), og kan ta seg av notater, epost, kalender (med avtalebok) og kontaktregister. Dette gjør den på en måte du aldri tidligere har sett på en mobiltelefon.

For å gi en liten pekepinn på hva telefonen kan/ikke kan har jeg sammenlignet funksjonene på R380 med de du finner på Psions nye PDA, Psion Revo Plus. Bakgrunnen for at jeg velger å sammenligne med nettopp denne maskinen er at de kom på markedet samtidig, de har samme volum og begge bruker EPOC som operativsystem.

Annonse


Her er oversikten:

Ericsson R380
Psion Revo
Kalender
Kalenderen på Ericsson R380 har de samme funksjonene som kalenderen i Outlook. Du kan legge inn avtaler som skal gjelde for en dag, eller bare deler av dagen. Du bestemmer selv om du vil legge inn en påminnelse i form av en alarm. Du kan sende og motta avtaler over IR-porten.Du kan legge inn avtaler med repetisjon til egendefinerte tider.Du kan også lage egen huskeliste (synkroniseres med oppgaveblokk i Outlook) med påminnelser.Kalenderen kan vises i dag, uke eller månedsformat og strekker seg fra 1980 til 2067.
Samme funksjoner som R380. Har ”To do”-liste som tilsvarer huskelisten i R380. Forskjellen er at oppgaver i huskelisten også kan vises i kalenderen, mens den på R380 må hentes frem fra menyen som egen post. Avtaler kan sendes mellom Psion Revo og R380 via IR-porten. Revo kan også vise tre kalendemåneder samtidig. Du kan i tillegg velge hvilken layout du vil ha på sidene. Kalenderen strekker seg fra 1980 til 2100.
e-post
Telefonen har mulighet for å laste ned epost i form av overskrifter. Disse kan igjen merkes av for nedlasting av hele meldingen til telefonens innboks. Telefonen har utboks, innboks, liste over uferdige meldinger (utkast) og sendte meldinger. Du kan laste ned og åpne vedlegg av typen visittkort, huskelapper og kalenderoppføringer.
Samme som R380, men kan i tillegg åpne de vanligste vedleggene (word, bmp, jpg, gif). Programmet åpner ikke xls-filer men støtter alle formater for egne applikasjoner (Sheet, agenda osv.)
Wap
Wapfunksjonen på R380 er fullt på høyde med den du finner i andre PDA’er. Du kan bestille ferdig wap-oppsett fra tjenesteleverandør og ha så mange ISP’er du vil. Du har tilnærmet ubegrenset plass til bokmerker, og disse kan redigeres etter eget forgodtbefinnende. I tillegg til bokmerker har du logg, der du kan gå direkte til sider du har vært innom tidligere i seansen. Bakgrunnsbelysningen i R380 reagerer ikke på at du wapper. Noen sekunder med lys er alt du får før du må fortsette seansen i mørke. Du kan eventuelt sette bakgrunnsbelysningen til alltid på i en undermeny, men da må du fikle deg gjennom hele menyen for å slå det av manuelt når du er ferdig.
Psion Revo Plus utnytter mindre enn halvparten av skjermen til tekst. Dermed får du faktisk mer tekst i vinduet på R380 enn på Revo Plus. Skjermen har ikke bakgrunnsbelysning. Psion Revo Plus har ikke noe eget modem, men er avhengig av en ekstern enhet.
Kontaktregister
Kontaktregisteret i R380 har de samme feltene som i Microsoft Outlook. Kontakter kan sendes infrarødt til andre telefoner eller som vedlegg til e-post. Du kan lagre flere tusen oppføringer i R380.
Kontaktlisten er organisert som en database der du selv kan definere felter. Begge maskinene kan synkroniseres mot Outlook. Revo Plus har 12 ganger mer minne enn R380.
Synkronisering
Synkroniserer epost, notater, kalender og kontaktregister. Synkroniseringen går greit. Det er lett å forstå hvordan du synkroniserer, og innstillingene i den medfølgende programvaren er enkle.
Samme funksjoner som R380, men krever plug-in for å synkronisere e-post. Kan synkronisere filer i Word og Excel.
Spill
Othello. Spillet det tar et minutt å lære og et liv å mestre.
Cascade. Et spill der det er om å gjøre å fjerne brikker på en slik måte at flest mulig forsvinner samtidig. Sterkt vanedannende. I tillegg kan du selv installere hundrevis av spill som er tilgjengelige via Internett.
Funksjoner
R380 er en meget bra mobiltelefon, også om du ser bort fra PIM-funksjonene. Den har Infrarøst modem, stemmestyring, taleopptak og vibrasjonsvarsling. Den har også en såkalt kontor-handsfree, som skal fungere som høyttalende telefon. Det fungerer heller dårlig.Ellers har R380 anropslogg, klokke og kalkulator.Det lar seg dessverre ikke gjøre å skrive ut fra R380 uten å gå veien om synkronisering på en PC. Minnet på 1,2 Mb er enormt for en telefon, men alt for lite for en PDA.
Psion Revo plus har 16 Mb minne og kan kjøre en rekke ulike applikasjoner som du selv installerer på maskinen. De medfølgende funksjonene er verdensur med informasjon om soloppgang/nedgang, alarmfunksjoner, tekstbehandler, regneark, program for administrasjon av telefonbok i IR-telefon, kalkulator, notisbok, database og nettleser for HTML (Opera). Dette kommer på toppen av PIM-funksjonene Agenda, Contacts og WAP.Det er mulig å skrive ut fra Revo til en skriver med IrDA-port.
Skjerm
120×360 pixel (åpnet)
120×116 pixel (lukket)
160×480 pixel 16 gråtoner.
Størrelse
159x51x26mm (223 ccm)
164 gram (med batteri)
157x79x18mm (223 ccm)
200 gram (innbygd batteri)
Batteritid
Som PDA: 107 timer
Samtaletid: 4,5 timer
14 dager normalt bruk
Tekstinput
Du kan legge inn tekst som på andre telefoner ved hjelp av tall-tastene. I tillegg kan du legge inn tekst på et simulert key-board på den trykkfølsomme skjermen. Dette tastaturet har de norske tastene ÆØÅ (kan velges bort) og virker imponerende bra. Telefonen har også funksjon for tekstgjenkjenning, slik at du kan skrive bokstavene direkte på skjermen.
Psion Revo har et prisbelønnet QWERTY-tastatur der de nordiske tegnene kan hentes frem ved hjelp av funksjonstasten.

Menykaos

Når det gjelder meny har Ericsson falt tilbake til gamle synder. Her er det ikke mye som er selvforklarende. Ønsker du å skru av tastelyden holder det ikke å gå til innstillinger under telefonmenyen og velge lyder og varsler. Nei, da. Tastelyden slår du av og på under Verktøy-System-Innstillinger-Global-Registreringsinnstillinger-Tastelyd. Underveis kan du gå deg vill i en rekke andre tilsynelatende logiske menyvalg.

Både telefonen og PDA’en har funksjoner jeg ikke har gått i detalj på her. Konklusjonen er imidlertid grei. Klarte du deg tidligere med en enkel PDA som Palm er R380 en god erstatning. Ønsker du litt mer funksjonalitet slipper du ikke unna en Psion eller Pocket PC. Synd, for med brukbart minne og et par justeringer kunne R380 tatt livet av PDA’en for godt. Nå skjer det neppe før vi for alvor får fart på kommunikatormarkedet med GPRS/UMTS og fargeskjermer.