Thommessen, Christian

Annonse


– Norsk IT selger seg billig

Thommessen, Christian– Norske teknologiselskaper blir solgt for billig, sier Thommessen til Dagens Næringsliv. Han er styreformann i flere norske IT-selskaper.

I følge en oversikt over nyetablerte IT- og internettselskaper som er solgt til utlandet hittil i år, oppnår svenske gründere en langt høyere pris enn norske gründere.

Sjelden i milliardklassen

Norske nykommerne innen IT oppnår sjelden salgssummer over en milliard kroner, mens tre svenske to til tre år gammel selskaper, har oppnådd summer på syv milliarder kroner eller mer.

Det finnes tilfeller der unik norsk teknologi har blitt solgt for godt under 100 millioner kroner. Selskapet Actech, med utspring i Blindern-miljøet, utviklet teknologi for neste generasjons Internett.

Annonse


Teknologien ble solgt til Birdstep for 85 millioner kroner, noe som kan ha vært et røverkjøp for Birdstep. Bergensselskapet Wind River solgte nylig sin nettleser for håndholdte enheter til 213 millioner kroner.

Tøffe norske rammebetingelser

– Mange synes det er for tøft å arbeide under norske rammebetingelser. Svenskene har krefter til å utvikle selskaper mer før de selger, sier Thommessen.

Han mener norsk skatte- og avgiftspolitikk må ta mye av skylden. Særlig mener han regjeringens siste forslag om skatteskjerpelser forverrer situasjonen ytterligere.

Investor Terje Mikalsen mener at svenskene har lagt mer til rette for nyskapning enn norske. Han mener det fortsatt er for lite nyskapning i Norge, og at der er for få selskaper med høy verdi.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse