Adobe Photoshop 5

Annonse


Ny Photoshop i oktober

Adobe Photoshop 5Av Bjørn B. Brøndbo

Photoshop har vært på markedet i elleve år, og har erobret en markedsandel på 70-80 prosent blant profesjonelle grafikere.

De fleste grafikerne jobber forsatt med papir, men mange jobber også med nettsider. Der har Photoshop flere konkurrenter.

Kjernen i Photoshop 6.0 er som tidligere bilderedigeringsverktøy og lageffekter. Lagene gjør det mulig å separere forskjellige deler av bildet, og endre hvert element individuelt.

Annonse


Låner litt fra Fireworks

Photoshop 6.0 har kopiert noen grafikkfunksjoner fra Macromedia Fireworks. Macromedia-programmet har objektorienterte verktøy som raskt tegner web-knapper som kombineres med maler. Nå kan også Photoshop lage slike fikse knapper.

Avanserte effekter kan lagres som maler for senere bruk.

Integrerer ImageReady

Fjorårets Photoshop 5.5 integrerte web-verktøyet ImageReady 2.2. Nå er ImageReady 3.0 blitt enda tettere integrert, selv om det fortsatt fremstår som et separat program.

I Photoshop 5.5 ble Image Ready brukt til å dele bildene i flere deler, og utstyre hver del med forskjellige komprimeringsteknikker for å redusere nedlastingstiden på nettet.

I Photoshop 6.0 kan delingen foregå direkte. Photoshop brukes til å lage statiske nettsider, mens Image Ready håndterer den dynamiske grafikken. p>

Bedre tekstformatering

Den nye versjonen byr på kraftig forbedret tekstformatering. Tekst kan redigeres direkte uten å gå veien om en separat dialogboks.

Photoshop 6.0 kan dessuten redigere og vise teksteffekter direkte, og automatisk justere tekstavsnitt med linjeskift for hele blokker om gangen.

Lånte fjær

I tillegg til bilderedigeringsverktøyene for web, har Photoshop 6.0 lånt tegneverktøy for vektorgrafikk fra Adobe Illustrator 9.0, som nylig ble lansert. Tidligere måtte programmet rastrere vektorobjekter som ble importert. Photoshop 6.0 lar enkelte objekter beholde vektorformatet.

Når filer eksporteres for publisering på nett, kan Photoshop 6.0 bruke forskjellige komprimeringsnivåer (balansert optimering) for farger og tekst i samme bilde.

Klar i oktober, eller desember

Photoshop og Illustrator nærmer seg hverandre, men Photoshop er fortsatt beregnet på fotografier, og Illustrator på illustrasjoner.

Photoshop for Mac og Windows skal være klar i oktober. Engelsk versjon vil koste om lag 6000 kr, mens oppgradering vil koste 2100 kr, pluss moms.

Norsk versjon beregnes ferdig i desember til henholdsvis 8600 kr og 2700 kr for full pakke/oppgradering.

Annonse