Annonse


Ble rike på nettleser

ICEsoft har kun vært i drift siden 1998 har hatt inntekter på 8,45 millioner kroner på knappe to år. Kontakten med Wind River ble knyttet gjennom to datamaskiner i San Francisco.

Utspring fra universitetsmiljøet

En rekke figurerer fra universitetsmiljøet i Bergen figurerer på aksjonærlisten, og aller mest stakk gründerne Jeremy Cook og Petter Bjørnstad av med. De fikk 50 millioner kroner hver. Forskningsstiftelsen Unifob får rundt 11 millioner kroner.

ICE soft skal nå hete Wind Rivers Bergen og skal drive forskning og utvikling på nettrelaterte produkter, til tillegg til å videreutvikle nettleseren.

Nettleseren vil integreres i Wind Rivers operativsystem som finnes i digitale fjernsyn, nettelefoner og andre håndholdte terminaler.

Annonse