Annonse


Microsoft vil vinne Mac-hjertene

Med lanseringen av den endelige koden, er man nå sikker på at Office 2001:mac vil sendes ut på markedet i løpet av høsten.

Microsoft vil ikke gi noen dato på når det skjer eller hva prisen på kontorpakken blir, men i følge en kilde som Cnet.com har vært i kontakt med, vil den sannsynligvis koste det samme som Office 98.

Samme filformat som Windows 2000

Selv om Office 2001 bruker det samme filformatet som sin kusine Windows 2000, er det store ulikheter mellom de to programvarene. De som utvikler Mac hos Microsoft arbeider helt uavhengig av de som lager Office for Windows, og har lagt til en rekke effekter som kun vil finnes i Mac-versjonen.

Blant annet er det i Mac Office inkludert et Project Gallery, som er en samling av maler for å lage dokumenter, presentasjoner, avtaleoversikt osv.

Annonse
Det skal også være mulig å konvertere Power Point-presentasjoner til Apple Quick Time format, som tillater at Office-brukeren fritt kan bruke filene på tvers av ulike Macintosh og Windows-versjoner.

Linking på tvers av applikasjonene

Mac Office vil også ha en design som ligner Mac slik man kjenner det, og har også tilpasset seg Mac-brukeren rent teknisk. Det vil blant annet være muligheter til å linke filer og data på tvers av applikasjonene.

En av de viktigste tilleggene i Office 2001, er Entourage, som i likhet med Outlook 2000 for Windows, håndterer e-post, kontaktlister og lignende. Entourage er et helt eget program, som vil fungere som selve hjertet i kontorpakken. Det vil være mulig å hente post og annet innhold i Entourage, fra hvilket som helst av de øvrige programmene.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse