Storbritannia

Annonse


Ville granske ansattes epost

StorbritanniaDen britiske regjeringen setter ny dato for innføring av loven som regulerer arbeidstakeres bruk av epost. En storm av protester fra bransjen tvinger Tony Blairs regjering til å forlenge høringsperioden med tre uker. Ny dato for innføring av loven er satt til 24. oktober, melder Financial Times.

Overvåking

Lovforslaget vil i praksis gjøre pålegge bedriftene å forby privat bruk av epost, hevder britiske industrigrupperinger.

Samtidig frykter arbeidsgiverorganisasjonenes advokater at overvåkningen i praksis kan innebære en utilbørlig krenkelse av arbeidstakerens rettigheter, noe som åpner for sviende erstatningskrav.

Umulig å håndheve

Den britiske Alliance for Electronic Business, som har landets arbeidsgiverorganisasjon med på laget, vil fredag rykke hardt ut mot loven, melder finansavisen. Loven er “totalt upraktisk og umulig å håndheve,” heter det i protesten fra AEB.

Annonse


– Utkastet til lov vil nekte forretningsdrivende tilgang til sin egen korrespondanse når den foregår elektronisk. Det er vanskelig å forstå at regjeringen mener at loven skal ha denne oppsiktsvekkende effekten, skriver alliansen i sin protest.

Frykter prestisjenederlag

Britiske myndigheter har allerede tapt en sak som angår den eksisterende overvåknings-loven i den europeiske menneskerettsdomstolen, og innenriksminister Jack Straw skal ifølge Financial Times være svært opptatt av å unngå liknende prestisjenederlag under den nye loven.

(Origo)