Annonse


Wap-annonser slår nett-annonser

I følge selskapet valgte 7 av 100 å klikke for å lese annonsen. Gjennomsnittstall for såkalt banner-annonse på Internett er til sammenligning 0,3 prosent. Det er Mark Nall, salgssjef for 24/7 media i Storbritannia som opplyser dette.

Nyhetens interesse?

En av grunnene til den høye uttellingen er nyhetsinteressen for wap. Alle wapbrukere er nybegynnere, og de klikker gjerne på annonser fordi de foreløpig ikke har sett sa mange slike. En annen faktor er at plassen en annonsør har til rådighet er liten.

–En annonse må være fristende for å tiltrekke seg oppmerksomhet, og den må ha noe å tilføre leseren. En mobiltelefon er langt mer personlig og wapannonser virker mer påtrengende, sier Nall.

Stort marked

24/7 Media hevder å være det eneste annonseselskapet med trådløs server og mulighet til å måle hvor mange ganger en annonse blir vist. Antallet visninger danner grunnlaget for hvor mye annonsekunden må betale.

Annonse
Markedet for wapannonser antas å være stort. I løpet av 5 år regner 24/7 Media med at mellom 25 og 30 prosent av internett-trafikken vil være trådløs.

– Når mange velger å se på en type innhold vil det også være interessant å plassere annonser der, sier Nall.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse