Gates, Bill NY2

Annonse


Lurte Gates norskættet datageni?

Gates, Bill NY2Magne Lein, som har mange år bak seg som forsker og IT-journalist, lar objektene og personene fortelle historien fra lirekassene og Jacquards tekstilvev til dagens internett-fokuserte infosfære.

Den noe uheldige tittelen burde ikke skremme IT-interesserte fra å lese boken. For ikke å forvirre kunnskapsøkende vevstoleiere ytterligere har boken også undertittelen «Kunnskaps-samfunnets IT-røtter».Boken er på over 300 sider og har et vell av foto og illustrasjoner.

Norsk vinkel

Mye av dette stoffet er jo kjent fra utallige andre fremstillinger, men Lein mener selv at hans historie er den eneste av sitt slag. I det minste er Leins fremstilling trolig den eneste som gir norsk IT-historie bred plass i den globale.

Lein har gravet dypt i arkivene og kommet fram med nye opplysninger. Blant annet hevder han at transistoren, som offisielt så dagens lys lille julaften 1947, egentlig ble oppfunnet 15 år tidligere, og glemt.

Annonse


Microsoft-sviket

Et eget kapitel er viet den omstridte historien om Microsofts gjennombrudd, da Bill Gates i 1980 ifølge flere «lurte» IBM til å kjøpe en CP/M-klone han hadde fått tak i, eller piratkopiert. Originalen var utviklet av det norsk-ættede datageniet Gary Kildall.

Denne historien ble fortalt av David Kaplan i boken »The Silicon Boys», som kom i fjor høst. Lein har supplert Kaplans historie med opplysninger fra norske datagründere som Ingar Steinsland og Lars Monrad-Krohn.

Lein kaller sin fremstilling »en insinuasjon», men den bygger i det minste på en rekke indisier.
Kildalls egen fremstilling av saken tør ikke hans familie utgi, av frykt for Microsofts hær av advokater, skriver Lein… Men det skal også bemerkes at IBM har betalt Kildall en klekkelig erstatning.

Mystisk dødsfall

Lein og andre mener å kunne påvise at IBM også var i samtaler med Kildall, men opplysningene om dette har IBM aldri villet frigi. Kildall døde forøvrig under noe mystiske omstendigheter på en bar i Monterey, California, i 1994, og hevdet til sin død at Bill Gates hadde sveket ham og lurt IBM.

»Sviket» ble som kjent grunnlaget for operativsystemet MS-DOS, som mange, inkludert Lein, mener satte datautviklingen flere år tilbake. Et hundretalls millioner av Windows-brukere over hele verden sliter fremdeles med ettervirkningene.

Det er slike historier som denne, som gjør Leins bok lesverdig, samt at linjene i IT-industriens forskjellige grener og tilliggende herligheter, fra atomfysikken til telekommunikasjon, trekkes sammen.