Deskill

Annonse


Kredittsjekk mens e-handelen pågår

DeskillAktiv kapital leverer kredittadministrative og finansielle tjenester. Nå vil de selge et program, som skal spare nettbutikker for dårlige betalere.

Phoenix e-biz Engine er navnet på motoren, som nå skal forenkel arbeidet for nettbutikker og gjøre det vanskeligere for betalingsudyktige kunder å bestille store partier av en vare de ikke har midler til å betale for.

Skal forenkle nettbutikkens arbeid

– Man kan automatisk sjekke kundenes kredittverdighet før selve e-handelstransaksjonen er avsluttet, enten det er privatpersoner eller firma som handler på Internett. Phoenix ebiz Engine vil ta i mot fakturainformasjon, slik at det bakenforliggende produksjonssystemet kan ta seg av fakturering og betalingsoppfølging, sier prosjektleder Geir Jåsund i Software innovation.

Aktiv Kapital mener løsningen vil medføre at nettbutikkene lettere kan konsentrere seg om det rent salgsmessige, mens de skal ta seg av infrastruktur og finansiering.

Annonse


– I praksis betyr dette at betalingen går via oss, og vi kan forskuttere beløpet, sier markedsdirektør Trond Kristian Andreassen i Aktiv Kapital, til ITavisen.no.

Aktiv Kapital formidler til nettbutikken om kundens betalingssituasjonen , og deretter er det opp til butikkene selv å bestemme om handelen skal gjennomføres.

Andreassen tror at det er særlig B2B-markedet som har behov for denne type løsninger, slik at man lettere kan luke ut useriøse aktører.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse