Annonse


Tester wapstress i mobilnettene

Foreløpig har vi wapbrukere opplevd en god del ustabile nett og tjenester når vi har dristet oss ut på det mobile Internett. Mercury er en av aktørene som hevder å ha noen botemidler for disse barnesykdommene til wap.

Testprogramvare

Programvaren ’LoadRunner’ og ’Active Test’ fra Mercury Interactive simulerer tusenvis av mobilbrukere, slik at man på forhånd kan sjekke hvordan mobilnettene takler tung waptrafikk.

Denne testprogramvaren kan dermed på forhånd avsløre flaskehalser i nettene, slik at operatørene kan korrigere og finstemme systemene for optimal ytelse før tjenester lanseres.

Overvåking

Mercury har også programvare for å overvåke tjenestene i eksisterende nett i realtid, slik at operatørene raskt kan avsløre feil og svakheter før sammenbruddene skjer. Dette er applikasjoner som ’Topaz’ og ’ActiveWatch’.

Annonse


Selskapet oppgir å ha mobiloperatøren One2One på kundelista. Samtidig har Mercury etablert allianser med mobile Internett-produsenter som Nokia, AvantGo, Brience og Everypath.

Les mer om nett-testing på www.mercuryinteractive.com.