Annonse


Telenor Finans selges

Telenor betrakter ikke sitt finansieringsselskap for å være en del av kjernevirksomheten. I en melding fra selskapene heter det at DnB Finans har inngått avtale med Telenor om kjøp av Telenor Finans.
Dersom oppkjøpet godtas av Kredittilsynet er Telenor Finans med 25 ansatte en del av DnB Finans innen årsskiftet.

Ekspansjon

– I Telenor er vi fornøyd med avtalen som er inngått med DnB Finans. For Telenor er det viktig at finansieringsvirksomheten blir overtatt av en sentral aktør i dette markedet som er i kraftig ekspansjon og endring. Avtalen bidrar også til å styrke det gode samarbeidet mellom Telenor og DnB ytterligere, sier styreformann Pål Wien Espen i Telenor Finans, som også er juridisk direktør i Telenor.

Telenor Finans har siden 1993 vært et eget aksjeselskap, og er 100 prosent eid av Telenor. Selskapet har utviklet finansieringsløsninger innen informasjon og kommunikasjonsteknologi (IKT) for det eksterne markedet og vært finansiell samarbeidspartner for Telenors ulike forretningsområder.

– Kjøpet av Telenor Finans vil sette oss i stand til å utvikle nye konkurransedyktige produkter med god lønnsomhet og akseptabel risiko innenfor dette segmentet, uttaler adm. direktør Stein Ove Steffensen, i DnB Finans.

Annonse


DnB Finans

DnB Finans hadde første halvår 2000 et resultat før skatt på 87,7 millioner kroner, avkastningen på egenkapitalen var 21,7 prosent. Tilgangen på nye leasing- og lånekontrakter var i første halvår 2000 på 3 009 millioner kroner mot 2 742 millioner kroner i samme periode i 1999.

Forvaltningskapitalen ved utgangen av 2. kvartal utgjorde 10 818 millioner kroner mot 10 120 millioner kroner i samme periode i fjor.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse