Annonse


Telenor forsinket på børs

Selv om det ikke er oppgitt noen konkret dato tidligere, så er dette i praksis en forsinkelse på en måned i forhold til tidligere planer.

– Departementet er opptatt av at børsintroduksjonen skal skje på en ryddig måte. Ved at statsbudsjettet da er lagt fram vil ingen kunne stille spørsmål ved om staten har noen annen informasjon enn andre aktører i markedet.
Et slikt salgstidspunkt innebærer også at selskapet vil kunne innarbeide resultater fra tredje kvartal i prospektet. Endelig tidsplan for transaksjonen er avhengig av den markedsmessige utviklingen framover, heter det i en melding fra samferdselsminister Terje Moe Gustavsen..

En notering på Oslo Børs må også godkjennes av styret på børsen. Informasjonsdirektør Bernt Bangstad vil ikke kommentere om dette var et spørsmål på børsens styremøte mandag.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse