Annonse


Rask utbygging viktig for UMTS-valg

De tre siste er kriterier vi selv har innført uten klar dekning i utlysningen, men det er kriterier som søkerne legger vekt på og som iallfall bør telle i vurderingen.

  Våre kriterier

 • Utbygging – hastighet, bredde x vektall 2
 • Kompetanse
 • Effekt markedsutvikling
 • Distrikspolitisk profil
 • Finansiell styrke
 • Tjenestekvalitet
 • Internasjonal styrke
 • Innholdsallianser
 • Internett portal

Som det framgår er maksimal score etter vår evaluering 100 poeng. Da er utbyggingstakt og dekning tillagt dobbel vekt og distriktspolitisk profil er tatt med i tillegg. Full score kan gi 20 poeng på det første kriteriet og 10 poeng på de øvrige.

Vi har ikke tillagt særlig vekt på finansiell styrke her da det er åpenbart at alle søkerne har tilgang til nødvendige midler til å makte oppgaven. Videre har vi ikke tillagt etablert kundebase noen betydning for søknaden.

Det er heller ikke et kriterium som er poengtert av departementet. Hvis vi så gjorde det, ville Telenor og NetCom score høyest og en vurdering av deres markedsstyrke ville gi dem de to første plassene på rangeringen.

Annonse


Kompetanse er et klart krav. Telenor og Netcom scorer på oppbygd kompetanse i Norge. De andre må importere den og bygge opp en organisasjon i Norge. NetCom, Telenor, Orange og Tele2 har klare pre i at de har betydelige operasjoner i nabolandene og en positiv effekt av det.

Klar linje

– Utbyggingshastighet og geografisk dekning har vi klart signalisert som meget viktig. Vi vil holde oss strengt til de kriteriene vi har signalisert i utlysningen. Søkerne skal ikke få noen overraskelser fordi vi bringer inn nye vurderingskriterier, sier Eva Hildrum i Samferdselsdepartmentet til Telecom Revy.

– Hva med norsk base eller industrielle ringvirkninger i Norge?
– Jeg tror ikke du har sett noe om det i utlysningen og det er følgelig kriterier vi ikke vil bringe inn i vurderingen, sier Hildrum

Vår evaluering

Vi har gjort vår raske evaluering basert på sammendragene av søknadene og på tildels egen kriteriesetting.

Det er åpenbart at denne vurderingen har klare mangler. Blant annet så er beskrivelsen av utbyggingstempo og dekning noe uklar i enkelte sammendrag og vi tipper departementets konsulent (Intech) må gå noen runder med enkelte søkere på det punktet. På en del andre punkter er det imidlertid åpenbare sterke og svake sider hos de enkelte søkerne.

Uansett poengsum i denne evalueringen vil NetCom og Telenor få sine konsesjoner rett og slett fordi departementet tidligere eksplisitt har uttrykt at de vil beskytte deres alt nedlagte milliardinvesteringer.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse