Annonse


Orkla har økonomisk styrke

Orkla har finansiell kompetanse fra sitt eierskap i NetCom, men det er alt. de besitter i dag ingen teknisk kompetanse.

De kan ikke integerere med noe annet nett. De har ingen nevnverdig internasjonal styrke, men sterke norske innholdspartnere i via Orkla Media og Dagbladet.
Men uten en mobilaktør eller teleaktør overhodet på laget og med en utrullingsplan som ikke er blant de aller sterkeste, kan de umulig komme i betraktning.

Merk! Vi gjorde først en analyse av Orkla de første timene etter søknaden som ga dem gode sjanser til en konsesjon.
Etter at Hildrum svekker norskbasen som kriterium og etter å ha sett deres sammendrag hva utbyggingsambisjoner angår, må vi revurdere vår oppfatning.

  Nr. 7 – ORKLA / POSTEN
1  Utbygging – hastighet, bredde ( poeng x 2) 16
2 Kompetanse   5
3 Effekt markedsutvikling   7
4 Distriktspolitisk profil   8
5 Integrasjon andre nett   0
6 Tjenestekvalitet    6
7 Internasjonal styrke   4
8 Innholdsallianser 10
9 Internett/ portal   6
TOTALT 62