Annonse


Halvert underskudd på IT-folk

– Næringslivet har fortsatt behov for eksperter innen både hardware og software, sier arbeidsdirektør Ted Hanisch til ITavisen.

– Mangelen på IT-eksperter er imidlertid ikke så dramatisk som i fjor. For et år siden rapporterte bedriftene om en mangel på 1.100 fagfolk med slik bakgrunn, ifølge Hanisch.

Etterspør fagutdannete

Bedriftsundersøkelsen danner grunnlaget for Aetats årlige rapport over behovet for arbeidskraft i norsk næringsliv. Over 15.000 bedrifter innen offentlig og privat sektor har deltatt i undersøkelsen, som ble offentliggjort torsdag.

At år 2000-problemet er eliminert er nok en viktig del av forklaringen på at IT-eksperter har fått færre jobber å velge mellom det siste året, tror arbeidsdirektøren.

Annonse
Også elektrotekniske bedrifter sliter med å skaffe kvalifiserte fagfolk med relevant utdannelse. Disse kommer i tillegg til de 550, ifølge arbeidsdirektøren.

Lufter planer

– Selv om bransjen i øyeblikket lufter planer om å rekruttere fagfolk fra Øst-Europa og Asia, er det likevel ikke sikkert at dette vil skje. Til tross for at interessen er til stede, er det ikke grunnlag for noen stor rekrutteringsaktivitet mot disse deler av verden, sier Hanisch.

Mer enn hver tredje norske bedrift melder at de nå har problemer med å rekruttere nok arbeidskraft. Totalt blir det anslått at underskuddet på arbeidskraft i norsk næringsliv utgjør 35.000 personer, ifølge Aetats bedriftsundersøkelse.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse