umts

Annonse


Fem sterke – to svake

umtsEvalueringen viser at det er Telenor, NetCom, Orange og Tele2 som vil få de fire konsesjonene.

Etter vår vurdering av søknadene isolert ville faktisk ikke NetCom få konsesjon, mens både Orange, Tele2 og Broadband Mobile ville få det. Nå tar imidlertid vi det for gitt at NetCom på grunn av sine GSM-investeringer og departementets vilje til å verne om disse, vil få konsesjon.

Dermed må en av de tre øverst rangerte nykommerne vike.

Etter vår vurdering er det da Orange og Tele2 som vil få de nye konsesjonene. Men Broadband Mobile (Enitel/Sonera) er en meget sterk utfordrer til begge disse. BusinessNet (Tele1 Europe og Western Wireless) og Orkla kommer etter vår vurdering klart svakest ut.

Ser vi på de seks første kriteriene isolert (og disse vil nok telle mest for departementet) blir rekkefølgen Broadband Mobile, Tele2, og Orange/Telenor i klar tet.

  Orange/Telenor i klar tet.
1 Orange Norge 85 poeng
2 Tele2         82 poeng
3 Telenor 82 poeng
4 Broadband Mobile 81 poeng
5 NetCom 78 poeng
6 BusinessNet         67 poeng
7 Orkla 62 poeng

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse