Annonse


Bygger der andre ikke vil

Dessuten 200 steder der ingen andre vil bygge. 2032 basestasjoner garanterer de. Ingen lover en bredere utbygging med en sterkere distriktsprofil.

Soneras inntog vil gi god kompetanse, en ny aktør som vil stimulere markedet. Enitel har imidlertid et begrenset eget nett. Deres manglende innholdsallianser trekker også ned.

Soneras Zed-portalsatsing og SmartTrust (M-handel) trekker opp på tjenesteutvikling og Internett-portal.

  Nr. 4 – BROADBAND MOBIL (Sonera – Enitel>
1  Utbygging – hastighet, bredde ( poeng x 2) 20
2 Kompetanse   8
3 Effekt markedsutvikling   9
4 Distriktspolitisk profil 10
5 Integrasjon andre nett   6
6 Tjenestekvalitet    8
7 Internasjonal styrke   8
8 Innholdsallianser   4
9 Internett/ portal   8
TOTALT 81

Annonse


Annonse


Annonse