Postkasse, gammel

Annonse


Adresseendring på Internett

Postkasse, gammelOnsdag denne uken lanserte Posten Norge en prøveordning for husstander i Østfold, Lørenskog, Fana og Tromsø. På www.adresseendring.posten.no kan de melde adresseendring via Internett. Neste år skal ordningen utvides til å gjelde for hele landet.
Bedrifter som flytter må fortsatt melde fra skriftlig.

Permanent eller midlertidig

Det nye systemet kan brukes ved både permanent og midlertidig endring av adressen, og ved oppbevaring av post når du er bortreist.

Adresseendringen må meldes senest en uke i forveien.

Sjekker fødselsnummer

Ved adresseendring må du også oppgi fødselsnummeret. Posten bruker nummeret for å sjekke at ikke adresseendringen er et falsum.

Annonse


Ved overføringen blir meldingene kryptert slik at uvedkommende ikke kan lese adresseopplysningene.

Snail mail

Posten Norge har brukt uhyggelig lang tid på å omstille seg. Begrepet »snail mail» er også en god betegnelse på deler av Postens organisasjon. Det er på høy tid at den effektiviserer!
Enklere adresseendring bidrar ikke bare til at posten kommer frem uten forsinkelser, men sparer også Posten for masse arbeid.

Omstendelige postkort

Mange bruker e-post til å varsle venner og forbindelser om at de har flyttet.Postens tilbud er spesielle postkort som er tidkrevende å fylle ut.
Da vi selv flyttet for noen år siden, foreslo vi at Posten laget adresseendringskort på A4-ark. Fire perforerte kort på et ark ville være lette å kopiere, men Posten tilbyr fortsatt bare sine omstendelige adresseendringskort.