Annonse


Ericsson-wap virker ikke

En kunne kanskje forvente at Ericssons nye wap via SMS ville virke, i alle fall i telefonens hjemland. Det gjør den ikke.

Kun på Orange?

Stefan Streit ved Ericssons hovedkontor i Sverige sier han bare kjenner til en eneste operatør som faktisk støtter teknologien. Det er engelske Orange, som har implementert teknologien i sitt nett i Storbritannia.

Med tanke på hva det må ha kostet Ericsson å utvikle løsningen kan en spørre seg om ikke selskapet også burde ha brukt noen kroner på å kartlegge hvilke operatører som kunne tenke seg å støtte tjenesten. Streit hevder imidlertid at flere operatører undersøker mulighetene for å implementere tjenesten, men han vil foreløpig ikke si noe om hvilke operatører dette gjelder.

Annonse


– God likevel

Fra de norske operatørene har det imidlertid vært stille. Så langt tyder ingen ting på at de vil gjøre investeringene som kreves for å kunne ta tjenesten i bruk.

A2618, som er telefonen med SMS-wap mulighet, selges likevel i Norge. Produktsjef Sindre Torp begrunner dette med at det dreier seg om en svært god telefon også uten wap-funksjonaliteten. A2618 sikter seg inn mot ungdomsmarkedet, med funksjoner som logobytte og utskiftbare deksler.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse