Hågensen, Yngve

Annonse


Verdens største nettskole

Hågensen, YngveFra i dag av får norske bedrifter og fagorganiserte tilgang til et internettbasert opplærings- og videreutdanningstilbud som samler og formidler undervisningstilbud fra en rekke forlag, opplysningsorganisasjoner og læreinstitusjoner under samme paraply: – Ingen i verden har greid å koble utdanningsleverandører og brukere på denne måten før, sier administrerende direktør Sven Erik Skønberg i NKN.

1,2 millioner arbeidstakere

Det er LO, NHO og deres medlemsorganisasjoner med 1,2 millioner arbeidstakere og 17 000 medlemsbedrifter, som eier NKN (Næringslivets Kompetansenett).

I dag vil både næringsminister Grete Knudsen og LO-leder Yngve Hågensen kaste glans over åpningen av den nye, norske nettskolen.

Dessuten deltar Bobby Yazdani som er administrerende direktør og styreleder i amerikanske Saba Software. Det er Saba som har levert programvaren til Kompetansenettet.

Annonse


Kan spare milliarder

Med nettbasert undervisning kan alle PC-brukere ta etter- og videreutdanning hjemmefra eller på arbeidsplassen når det måtte passe. Nettbasert opplæring kan dessuten spare bedriftene for utgifter til reiser, opphold og vikarer.

Private bedrifter bruker fem prosent av omsetningen – 20 milliarder kroner årlig – på etter- og videreutdanning av de ansatte. NHO-bedriftene bruker gjennomsnittlig over 10 000 kroner per ansatt, i tillegg til vikar. Minst 50 prosent av kostnadene går til reise og opphold.

200 utdanningstilbud

De siste månedene har 13 bedrifter gjennomført et pilotprosjekt med 35 opplæringsprogrammer. Pilotprosjektet til 20 millioner kroner er delfinansiert av Statens nærings- og distriktsutviklingsfond og Forskningsrådet.

I første omgang tilbyr NKN språkopplæring, allmenfag, helse-miljø-sikkerhet-kurs, IT-opplæring, tillitsvalgtopplæring og kurs for arbeidstakere med lese- og skrivevansker. NKN vil rask omfatte omlag 200 utdanningstilbud fra forskjellige kilder som Universitetet i Oslo og Bergen, AOF, BI og NKI.

Analyserer kompetanse

– NKN ønsker å gi utdanningsmuligheter til dem som mangler formell studiekompetanse, sier Skønberg.

Nettskolen kan hjelpe de ansatte med å analysere hvilken kompetanse de trenger for å oppgradere seg på jobben. På samme måte kan bedriftene analysere hva slags kompetanse arbeidsstokken mangler. Brukernes CV blir fortløpende oppdatert.

NKNs tilbud er fokusert på nettundervisning, men CD-ROM, lærebøker og tradisjonell klasseromsundervisning inngår også i tilbudet.